SLUŽBY

•

Strategické studie trhu (cílené analýzy potenciálu, trendů, obchodní doporučení)

•

Vyhledání a výběr partnerů (zajištění a hodnocení distributorů, zákazníků, dodavatelů aj.)

•

Obchodní jednání /cesty (příprava osobních jednání s vybranými partnery)

•

Obchodní mise (pro státní, samosprávní, oborové a jiné organizace)

•

Výzkum zákazníků (hodnocení obch. potenciálu, spokojenosti, preferencí aj.)

•

Podpora marketingu  (marketingová strategie, propagace a reklama, grafika, překlady)

 


Naše služby – jejich rozsah, zaměření, rychlost zpracování, formát a jazyk závěrečné zprávy apod. - jsou vždy optimalizovány podle potřeb a požadavků klienta. Prosím sdělte nám svoji představu - připravíme Vám návrh možného postupu včetně cenové kalkulace.