EASYLINK BUSINESS SERVICES


EasyLink Business Services, s.r.o. je popredná česko-slovenská konzultačná spoločnosť pre strategický prieskum trhu a zahraničný obchod.

Sme odborníkmi na analýzu trhu, návrh exportnej stratégie, vyhľadanie a výber obchodných partnerov, organizáciu stretnutí a ďalšie služby. Našou jedinečnou konkurenčnou výhodou je sieť lokálnych pracovníkov v krajinách celej Európy a sveta.

 

EasyLink – profesionálne služby pre slovenský export a marketing.Prieskum trhu a služby pre slovenský export a marketing:


•

STRATEGICKÝ PRIESKUM TRHU

•

VYHĽADANIE A VÝBER ZAHRANIČNÝCH PARTNEROV

•

PRÍPRAVA OBCHODNÝCH STRETNUTÍ A CIEST


Viď podrobnosti v sekci Služby"… Firma EasyLink Business Services, s.r.o. pre nás spracovala niekoľko štúdií a tak isto aj vyhľadala obchodných partnerov. Flexibilita, spracovanie a výsledky boli vždy dodané v tej najvyššej kvalite a napomohli nám k rozšíreniu podnikateľských aktivít!"

Andrej Lüttmerding, prokurista firmy S & Partners s.r.o.


"...Práve som otvoril spracovanú štúdiu. Klobúk dole – na prvý pohľad je výsledok pozitívny a práca bola uskutočnená veľmi korektne a hodnotne.“

Ing. Vladislav Mazúrek, Ph.D., riaditeľ, MESIT prístroje, spol. s r. o.

 


"... Profesionálny prístup a kvalita služieb prekonali naše očakávania a primäli nás k rozhodnutiu pokračovať v spolupráci i na ďalších zahraničných trhoch.“

Mgr. Kamil Šplíchal, obchodný riaditeľ, Pliva-Lachema Diagnostika, s.r.o.