nadpis VZORY REPORTOV

Nižšie uvedené ukážkové správy z niektorých našich projektov sú predstavené bez uvedenia mien našich klientov, niekedy v skrátenej podobe iba niekoľkých vybraných strán, staršieho dáta, alebo inak upravené, aby bola zaistená ochrana obchodných záujmov našich klientov.

 

STRATEGICKÉ ŠTÚDIE TRHU PRE MARKETING A EXPORT

VÝBER PARTNEROV / ZÁKAZNÍKOV, JEDNANIA A CESTY, MISIE

Prehľad realizovaných projektov vo Vašom odbore nájdete v sekcii Sektory.

 

Viď tiež:


späť na REFERENCIE