obchodne rokovania/ cesty OBCHODNÉ ROKOVANIA/ CESTY & PODPORA NA MIESTE

  Individuálne itineráre obchodných stretnutí
  Skupinové obchodné misie (viď Obchodné misie)
  Podpora miestnych konzultantov EasyLink počas návštevy


ROZSAH SLUŽBY

  Vyhľadanie a výber najvhodnejších potenciálnych partnerov/zákazníkov (viď Výber partnerov)
  Návrh itineráru optimalizujúceho cestu z hľadiska času a nákladov, čo sa týka počtu, umiestnenia a poradia stretnutí
  Dohodnutie obchodných stretnutí s vybranými partnermi (obyčajne v sídle miestnych firiem)
  Odporúčanie či rezervácia hotela, prenájmu auta, zaistenia leteniek, lístkov, taxi, tlmočníka a i.
  Podpora/sprevádzanie našim lokálnym konzultantom (zaistenie hladkého priebehu, konzultačná podpora, riadenie vozidla, tlmočenie (do angličtiny) a iné.) - na vyžiadanie


VÝSTUPY

    Detailný itinerár schôdzok obsahujúci:
  dátumy a časy
  kompletné kontaktné údaje firiem vr. mena a funkcie kontaktnej osoby, priameho tel. spojenia a jazykových znalostí
  podrobnosti rezervovaného ubytovania, dopravných možností a i.
  dopravné inštrukcie a mapy podľa potreby
  údaje o vzdialenosti a odhad doby na presuny – odporúčané časy odchodov
  očakávané priame výdavky na mieste a možné spôsoby úhrady


Tu sa pozrite na príklad cestovného itineráru.

CENA

Cena za zostavenie itineráru obchodných stretnutí je stanovená vždy individuálne – v niektorých prípadoch službu poskytujeme zdarma (napr. pokiaľ sú dátumy cesty stanovené dopredu a klient využije našu službu Výber partnerov), inak cena štandardne zodpovedá sadzbe za 1-2 dni práce (pokiaľ cesta neprebieha v priamej súvislosti s využitím inej služby, v prípade požiadavky na väčší počet stretnutí a pod.). Podpora miestneho konzultanta počas návštevy je účtovaná podľa skutočného počtu dní.


Táto služba je najčastejšie poskytovaná spoločne so službami Štúdia trhu a hlavne Výber partnerov.