podpora marketingu PODPORA MARKETINGU

MARKETINGOVÝ PLÁN A STRATÉGIE

 

 

 

 

Analýza cieľovej skupiny pre Váš produkt (službu)

 

Zaistenie a zhodnotenie dostupných komunikačných kanálov

 

Rozbor propagačných aktivít konkurentov

 

Odporúčania pre Vašu reklamnú kampaň a propagačné aktivity

 

PROPAGÁCIA A REKLAMA

 

 

 

 

Prezentácia a semináre (...zoznamy hostí, pozvánky, zaistenie priestorov, tlmočenie)

 

Veľtrhy & výstavy (...prenájom priestorov, inštalácie stánkov, logistická podpora, tlmočenie)

 

Cielená propagácia (...odborné média, ekonomická tlač, firemné adresáre)

 

Priamy marketing a korešpondencia (...databáza kontaktov, príprava materiálov, uskutočnenie)


GRAFICKÉ NÁVRHY A VÝROBA

 

 

 

 

Návrh a výroba webových stránok

 

Grafický návrh a tlač (obaly, brožúry, letáky, plagáty, manuály, prezentačné a propagačné materiály)

 

Preklad webu a písomných materiálov do jazyka cieľového zahraničného trhu