sluzby SLUŽBY

•

Strategické štúdie trhu (cielené analýzy potenciálu, trendov, obchodné odporúčania)

•

Vyhľadanie a výber partnerov (zaistenie a hodnotenie distribútorov, zákazníkov, dodávateľov atď.)

•

Obchodné stretnutia /cesty (príprava osobných stretnutí s vybranými partnermi)

•

Obchodné misie (pre štátne, samosprávne, odborové a iné organizácie)

•

Výskum zákazníkov (hodnotenie obch. potenciálu, spokojnosti, preferencií atď.)

•

Podpora marketingu (marketingová stratégia, propagácia a reklama, grafika, preklady)

 

Naše služby – ich rozsah, zameranie, rýchlosť spracovania, formát a jazyk záverečnej správy a pod. - sú vždy optimalizované podľa potrieb a požiadaviek klienta. Prosím, povedzte nám Vašu predstavu, pripravíme Vám návrh možného postupu vrátane cenovej kalkulácie.