strategicke studie trhu STRATEGICKÉ ŠTÚDIE TRHU

  od krátkych súhrnných informácií po obsiahle detailné analýzy
  vždy presne prispôsobené podľa požiadaviek a cieľov klienta

 

METODIKA VÝSKUMU TRHU

  základný prieskum (desk research), interview s expertmi a kľúčovými hráčmi, štatistika, databázy firiem, analýza
  distribučnej siete, rozbor konkurencie, odborové organizácie, akcie a média, prieskum v teréne a iné.

 

ČASOVÝ RÁMEC

  cca 4-10 týždňov

 

VÝSTUPY

  profesionálne štúdie trhu vr. strategických odporúčaní a konkrétne obchodné príležitosti, obvykle 30-150 strán

 

OBLASTI PRIESKUMU TRHU

 • veľkosť a potenciál trhu
 • rozbor konkurencie
 • štruktúra distribučnej siete
 • potenciálni odberatelia a obchodní partneri
 • analýza konkurenčných produktov
 • správanie a preferencie zákazníkov
 • trendy a rastové faktory
 • právny rámec
 • možnosti propagácie (média, veľtrhy atď.)
 • detailné profily vybraných firiem
 • strategické odporúčania a hodnoteniaTu sa môžete pozrieť na príklad strategickej štúdie trhu (skrátená verzia)


CENA

Cena strategickej štúdie trhu je vždy stanovená fixnou čiastkou, ktorá závisí od povahy a rozsahu každého projektu a naším odhadom časovej náročnosti jeho spracovania. Najčastejšie sa jedná o čiastku rádovo niekoľkých stoviek euro za jednu krajinu.

 

Obvykle štúdie trhu vyžadujú od 3 do 20 dní čistého času nášho konzultanta a približne v rovnakom pomere sa taktiež líšia ceny - v rozmedzí od niekoľkých desiatok tisíc až po šesťmiestne hodnoty pri rozsiahlych štúdiách, alebo pri pokrytí viacerých krajín či náročnejších trhov.

 

Prosím, povedzte nám svoje požiadavky a my pripravíme konkrétny návrh a ponuku. Naším pravidlom je ponúknuť každému klientovi finančne efektívne riešenie, ktoré zaistí maximálne kvalitné výstupy podľa individuálnych potrieb.