STRATEGICKÉ STUDIE TRHU v zemích EU i dále

  od krátkých souhrnných informací po obsáhlé detailní analýzy zahraničních trhů
  vždy přesně uzpůsobené podle požadavků a cílů klienta pro export a marketing

 

METODIKA PRŮZKUMU TRHU

  základní průzkum (desk research), interview s experty a klíčovými hráči, statistika, databáze firem, analýza distribuční sítě, konkurence, sektorové organizace, akce a média, průzkum v terénu aj.

 

ČASOVÝ RÁMEC

  cca 4-10 týdnů

 

VÝSTUPY

  profesionální studie domácího či zahraničního trhu vč. strategických doporučení a konkrétních obchodních příležitostí pro prodej, nákup, export, marketing; obvykle 30-150 stran

 

OBLASTI PRO PRŮZKUM TRHU

 • velikost a potenciál trhu
 • rozbor konkurence
 • struktura distribuční sítě
 • potenciální odběratelé a obchodní partneři
 • analýza konkurenčních produktů
 • chování a preference zákazníků
 • trendy a růstové faktory
 • právní rámec
 • možnosti propagace (média, veletrhy aj.)
 • detailní profily vybraných firem
 • strategická doporučení a hodnoceníZde se můžete podívat na příklad strategické studie trhu (zkrácená verze)


CENA

Cena strategické studie trhu je vždy stanovena fixní částkou závisející na povaze a rozsahu každého projektu a našem odhadu časové náročnosti jeho zpracování. Nejčastěji se jedná o částku v řádu desítek tisíc korun za jednu zemi.

 

Obvykle studie trhu vyžadují od 3 do 20 dní čistého času našeho konzultanta, a přibližně ve stejném poměru se také liší jejich ceny - v rozmezí od několika desítek tisíc až po šestimistné hodnoty u rozsáhlých studií nebo při pokrytí více zemí či náročnějších trhů.

 

Prosím, sdělte nám své požadavky a my připravíme konkrétní návrh a nabídku na průzkum vybraného trhu ve Střední a Východní Evropě, Západní Evropě, Skandinávii, Severní Americe, Jižní Americe či vybraných zemích Asie. Naším pravidlem je nabídnout každému klientovi nákladově efektivní řešení, které zajistí maximálně kvalitní výstupy dle individuálních potřeb.